Konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP

KONKURSU WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

                                            „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zakres tematyczny obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Współorganizatorami są szkoły biorące udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Etap szkolny – 23 listopada 2018