Zebrania z rodzicami

W dniu 14 listopada 2018 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców wg poniższego harmonogramu :

 

Godz. 17:00 – aula szkolna – spotkanie rodziców uczniów klas 1c, 1d, 1g z psychologiem z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

 

 

Spotkanie z rodzicami

Godz. 17:00

2 c/d  – s. 223

2 e – s. 220

2 g – s. 226

 

3 a/c  – s. 122

3 d – s. 124

3 g – s. 117

 

4 a/c  – s. 121

4 d – s. 217

 

Godz. 17:50

1 c  – s. 224

1 d – s. 228

1 g – s. 118