Uroczystości pogrzebowe kpt. Franciszka Baryły

Dnia 16XI 2018r.  uczniowie  naszej Szkoły( poczet sztandarowy  i asysta ),  Dyrektor Szkoły  oraz  nauczyciel religii    uczestniczyli  w uroczystościach   pogrzebowych  kpt. Franciszka Baryły.

Z głębokim  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci .Straciliśmy  Nauczyciela i Człowieka ,który do końca swoich dni z ogromną pasją   i zaangażowaniem  kochał Polskę i młodzież.  Poprzez swoją działalność wśród  społeczności naszej zgodnie z  hasłem „zachować dla przyszłych pokoleń”,  przekazywał ideały ZWZ- AK. 

 

 

Kapitan Franciszek Baryła:

– pseudonim ”Jan”,

– Prezes nowohuckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

– wiceprezes zarządu Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu  Zbrojnego,

– kombatant i opiekun Muzeum Czynu Zbrojnego w os. Górali 23.

– Nowohucianin Roku 2016.

– Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

Odznaczony:

Złotym Krzyżem Zasługi,

Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej,

Złotą Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Medalem Pro Patria,

Odznaką Honorową Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP,

Odznaką Honoris Gratia za Zasługi dla Miasta Krakowa

 

Cześć jego pamięci. 

 

 

 

Skip to content