PROGRAM „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

19 listopada 2018 r. odbyło się  szkolenie zorganizowane w ramach programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”.

W zajęciach prowadzonych przez inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Krakowie p. Bogdana Solawę uczestniczyli uczniowie klasy 1D i 4D zdobywający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Poza zagadnieniami specjalistycznymi dotyczącymi głównie ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych czy uciążliwych obecnych w środowisku pracy, uczniowie mogli zapoznać się również z podstawowymi informacjami z zakresu ergonomii i wpływu czynników psychospołecznych na zdrowie pracowników.

W czasie dwugodzinnych lekcji prowadzący prezentował materiały przygotowane z wykorzystaniem fotografii i filmów ilustrujących charakter najbardziej powszechnych zagrożeń zawodowych i wypadków występujących w środowisku przyszłej pracy ucznia. Podczas prelekcji inspektor wykorzystał też materiały profilaktyczne urzędu, w tym filmy instruktażowe bhp.

Nasza szkoła uczestnicząc w programie „Kultura bezpieczeństwa” ma na celu podniesienie  poziomu wiedzy uczniów z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy. Przystępując do programu otrzymaliśmy publikacje multimedialne PIP oraz poradniki „W pierwszej pracy”, które zostaną wykorzystane na zajęciach przez prowadzącą w szkole program p.Barbarę Cynk.