Program profilaktyczny pt. „Mądrze w dorosłość”

 

11 grudnia  2018 r. klasa ID uczestniczyła w  trzygodzinnych warsztatach prowadzonych przez psychologów z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Szkolenie  miało na celu rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów w zakresie wzmacniania poczucia własnej wartości i realizacji celów życiowych.

Program skierowany jest do uczniów wszystkich pierwszych klas techników i zasadniczych szkół zawodowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.