Elektromechanik pojazdów samochodowych

W trzechletnim cyklu kształcenia w naszej szkole w zawodzie „elektromechanik pojazdu samochodowych” absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– diagnozowania i ocenianie stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych samochodów – czyli praca na stanowiskach diagnostyki pojazdów samochodowych

-naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych – czyli praca jako mechatronik samochodowy w autoryzowanych serwisach lub we własnym zakładzie naprawy samochodów

– prowadzenia pojazdów samochodowych np. praca jako kierowca.

Nauka w szkole trwa trzy lata, na jedną zmianę, w trakcie nauki uczeń odbywa zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w autoryzowanych serwisach samochodowych.
W klasie trzeciej uczeń zdaję egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz otrzymuję dyplom potwierdzający uzyskanie tej kwalifikacji.

W czasie nauki na koszt szkoły uczeń uczestniczy w kursie na prawo jazdy kat. B.

W czasie rozwijającej się motoryzacji jest to bardzo atrakcyjny zawód dający duże możliwości rozwoju i dobrej pracy