Informacje

W dniach 16-22 listopada 2015 roku po raz ósmy został w Polsce zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad 143 krajach. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.
W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Projekt składał się z czterech modułów, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji. Dla naszej szkoły był to moduł:Otwarta firma – Biznes przy tablicy
Polegał on na organizacji spotkań młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu.