Informacje

W konkursie mogą brać udział maksymalnie 4-osobowe zespoły uczniowskie.
Zadaniem uczestników konkursu jest zapoznanie się z hasłami ekonomicznymi dostępnymi w Słowniku na stronie www.nbportal.pl/slownik lub poprzez aplikację mobilną „Encyklopedia pojęć ekonomicznych” (do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store – NBP Encyklopedia).
Uczestnicy mają za zadanie przygotować krzyżówkę zawierającą minimum 25 haseł/zagadnień ekonomicznych w oparciu o hasła słownika ekonomicznego dostępne na www.NBPortal.pl lub w ww. aplikacji mobilnej. Krzyżówka powinna dodatkowo zawierać hasło końcowe ułożone z wybranych liter poprawnie rozwiązanej krzyżówki bądź inną formę hasła dodatkowego (bonusowego). Hasło końcowe powinno również być pojęciem ekonomicznym. Hasła w krzyżówkach powinny być wolne od błędów merytorycznych.
Praca konkursowa powinna zawierać: tytuł krzyżówki, listę pytań i odpowiedzi, hasło końcowe, projekt graficzny krzyżówki (odpowiednie ułożenie haseł w krzyżujące się ze sobą rubryki). Poziom trudności zaprojektowanej krzyżówki powinien być dostosowany do grupy docelowej, którą reprezentują uczestnicy konkursu (poziom gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej).
Przy ocenie przedstawionych prac Rada Programowa Klubu IMPULS weźmie pod uwagę następujące kryteria: poprawność merytoryczną, poprawność językową, adekwatność poziomu trudności do grupy docelowej, projekt graficzny krzyżówki, kompletność prac, kreatywność/pomysłowość.