Informacje

„Dzień przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu, przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
„Dzień przedsiębiorczości” jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Trzynasta edycja „Dnia przedsiębiorczości” odbędzie się 20 kwietnia 2016 r.