Informacje o projekcie

Celem projektu jest zorganizowanie szkolenia poszerzającego wiedzę i umiejętności naszych uczniów w zakresie  trójwymiarowego modelowania elementów ruchomych pojazdów samochodowych z zastosowaniem programu Inventor, który jest powszechnie używany w przemyśle samochodowym ale nie jest uwzględniony w podstawie programowej. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela przygotowanego pod kątem prowadzenia kursu na szkoleniach międzynarodowych, zajęcia będą przeprowadzone w pracowni gdzie każdy uczestnik będzie mógł pracować na własnym stanowisku wyposażonym w niezbędne oprogramowanie. Po zakończeniu szkolenia beneficjenci projektu będą mogli uzyskać międzynarodowy certyfikat użytkownika Autodesk Inventor po zdaniu międzynarodowego egzaminu.

Na szkoleniu zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:
– rysunki w wymiarze 3D (rysunek, modyfikowanie,głębia, obracanie),
– konwersja danych (3D na 2D),
– kalibrowanie,
– rysunek złożeniowy,
– aplikacje standardowych elementów jak śruba, koło zębate,
– uzupełnianie widoków rozstrzelonych,
– tworzenie animacji.

Egzamin umożliwiający zdobycie certyfikatu świadczącego o znajomości programu zawiera następujące zadania:   
– stworzenie rysunku złożeniowego z kilku elementów,
– stworzenie animacji.

Uzyskanie certyfikatu daje przyszłemu pracodawcy wiarygodną informację dotyczącą rzeczywistych umiejętności jej posiadacza, dla pracodawcy oznacza poprawę procesu produkcji i podniesienie wiarygodności. Uczniowie będą mogli : używać logo programu, uzyskać i przedstawiać wiarygodny certyfikat, zapisać się w bazie użytkowników programu Inventor. Ponadto uczniowie naszej szkoły  będą mieli możliwość zobaczenia odpowiedniego zastosowania programu Inventor  w następujących zakładach pracy : Audi Car Factory, Gyor i Mercedes Car Factory, Kecskemet; zakładzie oczyszczania miasta, Budapeszt; fabryce szkieł kontaktowych, Gyal; elektrowni atomowej Paks;
W ramach poszerzenia i zainteresowania uczniów innymi specjalnościami, korzystnymi z perspektywy większej dostępności  miejsc na rynku pracy uczniowie zobaczą zakład wykorzystujący nowoczesne metody spawania i zakłady zajmujące się programowaniem i produkcją urządzeń CNC .
W ramach programu kulturowego zwiedzą Budapeszt z jego najciekawszymi zabytkami, muzeami i kościołami znaczącymi dla kultury węgierskiej, zwiedzą Szentendre i Visegrad, Szekesfehervar- miejsce koronacji królów węgierskich, popłyną statkiem do Tihany.
Realizacja projektu umożliwi im zdobycie umiejętności posługiwania się programem Inventor, wzbogaci ich wiedzę w zakresie sposobów funkcjonowania dużych zakładów zarówno przemysłu samochodowego jak również spawalniczego, oczyszczania miasta i programowania czy produkcji urządzeń cyfrowych.  
Uzyskanie certyfikatu w zakresie używania programu Inventor i dokumentu Europass  poszerzy zakres kompetencji uczniów, uczyni ich atrakcyjnymi na rynku pracy zarówno krajowym i zagranicznym.
Możliwość komunikowania się w ramach szkolenia, programu kulturowego i życia codziennego wpłynie na znajomość zarówno profesjonalnego jak i codziennego słownictwa w języku angielskim, którym będą się głównie porozumiewać. Swoboda w posługiwaniu się językiem obcym jest niezwykle istotna w przypadku nawiązywania kontaktów i pracy zagranicą.
Ponadto uczniowie będą przebywać poza domem 3 tygodnie, większość z nich pierwszy raz, co pozwoli im zaobserwować swoją reakcję na rozłąkę z rodziną, a z czym jest związana praca zagranicą.