Klasy

Lekcje z zakresu prawa i bezpieczeństwa pracy zostały przeprowadzone w następujących klasach:

2H Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
2E Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
2D Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
3D Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
3E Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową.