Oferta edukacyjna w roku 2021/2022

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem dobrego zawodu w szkole o wysokim poziomie nauczania, otwartej dla ucznia, dbającej o jego wszechstronny rozwój – wybierz naszą szkołę.

ZSM nr 3 prowadzi kształcenie na poziomie średniej szkoły zawodowej tj. w Technikum Mechanicznym nr 17 oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 17.

 

 

Technikum Mechaniczne nr 17

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:

– technik mechatronik

– technik programista

– technik informatyk

– technik awionik

– technik lotniskowych służb operacyjnych

– technik eksploatacji portów i terminali

– technik pojazdów samochodowych

 

– technik mechanik lotniczy

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 17

 W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:

– mechanik pojazdów samochodowych

– elektromechanik pojazdów samochodowych

– mechanik motocyklowy

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata a po jej ukończeniu absolwent uzyskuje dyplom w zawodzie. Osoby zainteresowane dalszym kształceniem mogą kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II Stopnia uzyskując, po jej ukończeniu, dyplom technika.

Skip to content