Relacja z wyjazdu

W dniach 25.09.2016 – 7.10.2016 uczniowie klas drugich Technikum Mechanicznego nr 17 o specjalnościach : technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych brali udział w szkoleniu: „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na Węgrzech, w szkole partnerskiej Eötvös Loránd Szki és Szi w Budapeszcie.

Ważnym celem i efektem projektu był przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności naszych uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.W trakcie szkolenia uczniowie zapoznali się z możliwościami programu Autodesk Inventor oraz nabyli umiejętności posługiwania się tym programem.

Najważniejsze i najbardziej przydatne umiejętności zdobyte przez naszych uczniów to:

– wykonywanie rysunków w wymiarze 3D ich modyfikowanie, głębia (efekt graficzny), obracanie,

– odwzorowywanie (konwersja danych 3D na 2D i odwrotnie),

– kalibrowanie,

– wykonywanie rysunków złożeniowych,

– rysowanie takich aplikacji standardowych jak : śruba, koło zębate,

– uzupełnianie widoków,

– tworzenie animacji elementów ruchomych.

Szkolenie przeprowadzone w języku angielskim dało naszym wytrwałym uczestnikom możliwość samodzielnego tworzenia modeli trójwymiarowych przedmiotów oraz prezentacji wyniki swoich działań w postaci filmów oraz animacji, a także znacznie poszerzyło znajomość słownictwa i struktur z języka angielskiego. Trudy szkolenia opłaciły się ponieważ wszyscy uczniowie przystąpili do międzynarodowego egzaminu zorganizowanego przez Swiss Autodesk Technical Education Association i Hungarian Banki Donat Official Education Centre i zdali go z wynikiem pozytywnym! Nauczyciele i uczniowie goszczącej nas szkoły Eötvös Loránd Szki és Szi przyjęli nas bardzo serdecznie i dołożyli wszelkich starań by pobyt w Budapeszcie przyniósł oczekiwane rezultaty i był powodem do miłych wspomnień.

 

Pobyt na Węgrzech to nie tylko długie godziny zajęć, wykładów i ćwiczeń. W wolnych chwilach zwiedzaliśmy Budapeszt: położoną na prawym brzegu Dunaju Budę, gdzie podziwialiśmy Kościół Św. Macieja, Baszty Rybackie,Cytadelę, Parlament, Pomnik Wyzwolenia i lewobrzeżny Peszt, a w nim Katedrę Św. Stefana, Operę Państwową. Podziwiając zabytki i ważne dla Węgrów miejsca dowiedzieliśmy się wiele o historii tego kraju. Znaleźliśmy również czas na zakupy w Nowej Hali Targowej, gdzie każdy musiał się wykazać znajomością praktycznego zastosowania języka angielskiego, poradzić sobie z przeliczaniem waluty i jeszcze nie przekroczyć własnego budżetu 🙂

Był też czas na relaks na Termach Szehenyiego, wieczorny rejs statkiem, wycieczkę nad Balaton czy zwiedzanie urokliwego półwyspu Tihany. Najcieplej jednak wszyscy wspominamy wyprawy na punkty widokowe: w pobliskim parku Bajor Gizi czy Górze Gellerta skąd podziwialiśmy Dunaj i Budapeszt o zmierzchu.

Zadowolenie z faktu, że wszyscy podołali trudom pobytu w innym kraju, znieśli rozstanie z Rodziną, a w końcu zdali międzynarodowy egzamin spotęgowało radość i zadowolenie z odniesionego sukcesu i uświadomiło wszystkim jak wiele się nauczyli.