Technik Informatyk

Zawód technik informatyk jest zawodem coraz bardziej poszukiwanym na rynku pracy. Dominujące czynności zawodowe technika informatyka to prace z dziedziny montowania i eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciami, projektowania baz danych i administrowania nimi, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania stronami i aplikacjami.

Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których zastosowanie mają komputery. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to : administrator sieci, projektant stron WWW, programista, serwisant.
Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, a absolwent technikum po zdaniu egzaminów uzyskuję dwie kwalifikacje:

– EE08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

– EE09 programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Egzaminy odbywają się pod koniec klasy 3 i w połowie klasy 4.

Realizacja kształcenia w zawodzie technik informatyk w naszej szkole odbywa się w pomieszczeniach laboratoryjnych, wyposażonych w w odpowiednie środki techniczne i pomoce dydaktyczne podporządkowane celom, treściom i preferowanym metodom kształcenia, posiadające możliwości wykonywania pokazów, symulacji, ćwiczeń, projektów. Szkoła posiada pracownie komputerowe, składające się z komputerów połączonych w sieci. Wykorzystywane jest licencjonowane oprogramowanie umożliwiające aktualizację posiadanych wersji. Każda pracownia posiada urządzenia do drukowania, skanowania i prezentowania prezentacji multimedialnych.

Uczniowie w ramach nauki w szkole po zdaniu egzaminów uzyskują certyfikat CISCO IT Essential CompTIA A+

Po ukończeniu szkoły i zdaniu w trakcie nauki egzaminów potwierdzających trzy kwalifikacje absolwent otrzymuje dyplom technika informatyka i suplement do dyplomu potwierdzający umiejętności zawodowe