Technik Pojazdów Samochodowych

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych firmy Bosch

– obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych z wykorzystaniem specjalistycznych stanowisk naprawczych oraz narzędzi i przyrządów serwisowych

– organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych czyli pracę w dziale obsługi klienta w serwisach samochodowych

W ramach nauki w szkole w klasie drugiej uczeń za darmo uczestniczy w kursie na prawo jazdy kategorii B, a ze środków Unii Europejskiej może uzyskać prawo jazdy kategorii C.

W trakcie nauki w szkole uczeń zdaję egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe, co jest potwierdzone świadectwem uzyskania danej kwalifikacji:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Po zdaniu dwóch kwalifikacji i ukończeniu technikum absolwent otrzymuję dyplom Technika pojazdów samochodowych oraz suplement do dyplomu z opisem uzyskanych kwalifikacji zawodowych.