Technik Pojazdów Samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów, zespołów i całych pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych firmy Bosch;
  • wykonywania obsługi i napraw pojazdów samochodowych z wykorzystaniem specjalistycznych stanowisk naprawczych oraz narzędzi i przyrządów serwisowych;
  • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych, czyli pracę w dziale obsługi klienta w serwisach samochodowych;
  • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

 

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których wykorzystuje się wiele elektrycznych i elektronicznych układów.

 

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw. Przeprowadza diagnostykę samochodową, wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów. Zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. Realizacja tych zadań polega na wykonywaniu takich czynności jak:

ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, wykonywanie prac demontażowo-montażowych i napraw silnika, skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp., prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw pojazdów samochodowych, organizowanie i prowadzenie sprzedaży pojazdów samochodowych, części oraz artykułów motoryzacyjnych. Dodatkowo technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych oraz organizowania i kierowania pracą małych zespołów pracowniczych.

W ramach nauki w szkole w klasie drugiej uczeń za darmo uczestniczy w kursie na prawo jazdy kategorii B. W trakcie nauki w szkole uczeń odbywa zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w autoryzowanych serwisach samochodowych.

W zawodzie technik pojazdów samochodowych dla uzyskania tytułu i dyplomu Technika Pojazdów Samochodowych należy ukończyć technikum (nie jest wymagane zdanie matury) oraz zdać egzaminy potwierdzające uzyskanie dwóch kwalifikacji.

 

Absolwenci Gimnazjum

są przyjmowani do Technikum o 4 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzaminy z następujących kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Egzaminy w części pisemnej zdaje się w naszej szkole, a w części praktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Obecnie szkoła nasza kończy tworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodu Technik Pojazdów Samochodowych i w niedługim czasie egzamin praktyczny zostanie przeniesiony do szkoły. Egzaminy odbywają się w trakcie nauki pod koniec klasy 3 i w połowie klasy 4.

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzaminy z następujących kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Egzaminy w części pisemnej zdaje się w naszej szkole, a w części praktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Obecnie szkoła nasza kończy tworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodu Technik Pojazdów Samochodowych i w niedługim czasie egzamin praktyczny zostanie przeniesiony do szkoły. Egzaminy odbywają się w trakcie nauki pod koniec klasy 3 i pod koniec klasy 4.