Technik Spedytor

Zawód technik spedytor to nowy zawód poszukiwany na rynku pracy w związku z narastającą wymianą różnych towarów przez firmy produkcyjne i usługowe. Absolwenci tego zawodu uzyskują umiejętności:

– organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju

– opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,

– organizacja wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów,

– sporządzania umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniania sposobu i miejsca dostarczania ładunku,

– prowadzenia rozliczenia cła, wypełniania druków celnych, organizacji odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

W trakcie nauki w szkole uczeń zdaje egzamin potwierdzający 1 kwalifikację:

– AU 31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Egzamin odbywa się w połowie klasy 4

Po zdaniu tego egzaminu absolwent uzyskuje dyplom technika spedytora oraz suplement do dyplomu z opisem uzyskanych kwalifikacji zawodowych.