Wychowawcy klas

Wychowawstwa klas w roku szkolnym 2018/2019

 

Technikum Mechaniczne nr 17

                                                                                                                                   Opiekun zajęć praktycznych

1 c Technik informatyk mgr Maja Olszaniecka  
1 d Technik pojazdów samochodowych mgr Barbara Cynk mgr inż. Zbigniew Marchewka
2 c/d Technik informatyk / Technik pojazdów samochodowych mgr Beata Wojtyła mgr inż. Jerzy Babecki
2 e Technik pojazdów samochodowych mgr Beata Kucharska /-/ Wiesław Sobesto
3 a/c Technik mechatronik/ Technik informatyk mgr Dorota Pękalska  
3 d Technik pojazdów samochodowych mgr Monika Michalska mgr inż. Jerzy Babecki
4 a/c Technik mechatronik/ Technik informatyk mgr inż. Tomasz Bryła  
4 d Technik pojazdów samochodowych mgr Zofia Prażuch  

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 17

 

1 g mechanik pojazdów samochodowych (j. angielski) mgr inż. Andrzej Chrzanowski mgr inż. Zbigniew Marchewka
2 g mechanik pojazdów samochodowych (j. angielski) mgr Krzysztof Lignar mgr inż. Bogdan Chrustek
3 g mechanik pojazdów samochodowych (j. angielski) /-/ Wiesław Sobesto /-/ Wiesław Sobesto