Aktualności Klubu Historycznego

Projekt  „WYWALCZ JEJ WOLNOŚĆ LUB ZGIŃ -historie Cichociemnych”

Dnia 29 XI 2016r. o godz. 9.40  w Auli  ZSM nr 3  
rozpocznie się  uroczystość  pt.
„ Jeden z 316 –por. Józef Czuma „

Udział biorą wszystkie klasy z opiekunami.

 

Montaż słowno-muzyczny

 

Dnia 30 IX 2016r. w  Auli naszej Szkoły odbyły się uroczystości – montaż słowno-muzyczny pt. „A więc wojna „  upamiętniające ważne wydarzenia historyczne przypadające w miesiącu wrześniu – Szczególnie  77 rocznice powołania na stanowisko  premiera Rządu na uchodźstwie , Patrona naszej Szkoły gen. Władysława Sikorskiego  . Gościem honorowym był kpt. Franciszek Baryła  Prezes  Koła ŚZŻAK ,który wspominał  ważne wydarzenia z września 1939r. Uroczystość zakończyła się minutą ciszy upamiętniającą  polskich bohaterów  i złożeniem  kwiatów pod pomnikiem  Patrona naszej Szkoły .

 

Temat/cel Projektu

Głównym celem Projektu „Wywalcz Jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnych” jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez zdobycie wiedzy z dotarciem do świadków wyłącznie nt. jednego, wybranego Cichociemnego i stworzenie strony internetowej jemu dedykowanej według określonych wymagań regulaminowych. Elementem niezbędnym w realizacji tego zadania będzie promocja przygotowanej strony, a co za tym idzie postaci, która będzie jej bohaterem w jak najszerszym gronie odbiorców (m.in. spotkania z rówieśnikami lub młodszą młodzieżą i dotarcie internetowe do młodych ludzi).
Udział w Projekcie wymaga nie tylko zapoznania się z historią Cichociemnych, ale przede wszystkim dotarcia do materiałów źródłowych i świadków opisujących życie jednego z tych niesamowitych żołnierzy wybranych przez dany zespół szkolny
 Młodzież  wybrała por. Józefa Czume.

 

Szkolny Klub Historyczny im. AK udostępnił

Dnia 20 XI  2016r.  po  raz trzeci organizowane są  Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych.
Patronatem honorowym : Prezes IPN Pan dr. Jarosław Szarek.
 Patronat medialny :TVP Kraków i portal Prawy.pl.
Współorganizatorami wydarzenia jest krakowski oddział IPN a także „Solidarność” Małopolska
https://www.facebook.com/wykleciniezlomni/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

 

Sympozjum naukowe

Dnia 10 XI 2016r.  przedstawiciele naszej  szkoły  brali udział   w siedzibie Małopolskiej Fundacji  Dom Kombatanta RP Muzeum  Czynu Zbrojnego w Krakowie – Nowej Hucie sympozjum naukowym poświęconym  98  rocznicy  odzyskania niepodległości przez nasze państwo .

 

 

Skip to content